Tak dla in vitro
Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Trombofilia a zajście w ciążę

Trombofilia a zajście w ciążę

Trombofilia a zajście w ciążę – czy to możliwe?

Przyczyny niepłodności są często bardzo złożone i nieoczywiste. Źródło problemu z zajściem w ciążę może tkwić w różnych schorzeniach – czasem widocznych już we wstępnej diagnostyce, ale nierzadko dobrze ukrytych. Jedną z przyczyn niepłodności i poronień jest nadkrzepliwość. Może ona powodować nie tylko problemy z samym poczęciem, ponieważ trombofilia prowadzi także do trudności z utrzymaniem ciąży.

Na czym polega ta choroba? Czy mając trombofilię można zajść w ciążę i urodzić zdrowe dziecko? Jak leczyć trombofilię w ciąży?

Co to jest trombofilia?

Trombofilia to choroba prowadząca do powikłań zatorowo-zakrzepowych. Może być uwarunkowana genetycznie lub wynikać z nabytych skłonności do zakrzepicy. Ciąża sama w sobie zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów, ze względu na fizjologiczny wzrost gęstości krwi w ciąży. Jeśli dodatkowo kobieta cierpi na trombofilię, ryzyko to znacząco wzrasta (1).

Szacuje się, że w Polsce choroba ta dotyka nawet 57 tysięcy osób rocznie, a zmiany zakrzepowe wynikające z występowania trombofilii mogą przyczyniać się do zwiększonego ryzyka poronień w I i II trymestrze ciąży oraz obumarcia wewnątrzmacicznego płodu w III trymestrze (2).

Trombofilia – objawy

Objawy trombofilii mogą nie być zauważalne na pierwszy rzut oka. Dość często dzieje się tak, że dopiero w ciąży zostaje u kobiety zdiagnozowany zespół nadkrzepliwości krwi. Do wystąpienia objawów choroby dochodzi dopiero w momencie, gdy w układzie krwionośnym powstaną zakrzepy, które utrudnią lub zablokują przepływ krwi przez naczynia. W zależności od naczynia, które zostanie zablokowane zakrzepem, może dojść do (3):

 • zakrzepicy żył głębokich – objawiającej się obrzękiem kończyn dolnych i ich zwiększoną ciepłotą, zaczerwienieniem skóry, widocznym poszerzeniem żył w obrębie kończyn dolnych, bólem podczas chodzenia,
 • zatorowości płucnej – występującej z narastającą dusznością, bólem w klatce, kaszlem, krwiopluciem, sinicą, tachykardią i tachypnoe,
 • zakrzepicy żył w obrębie OUN – z towarzyszeniem wymiotów, nudności, bólów głowy, pogorszeniem siły mięśniowej lub niedowładem, zaburzeń widzenia, czucia lub mowy.

Objawy trombofilii w ciąży mogą być niejednoznaczne (np. znaczny obrzęk i bóle kończyn dolnych, które są charakterystyczne również w przebiegu zdrowej ciąży).

Dlatego u kobiet, które miały trudności z zajściem w ciążę lub wcześniej roniły, warto wykonać diagnostykę przed kolejną próbą poczęcia.

KOMPLIKACJE POŁOŻNICZE

Trombofilia w ciąży może zwiększać ryzyko komplikacji położniczych – od pogorszenia przepływów pępowinowych, przez poronienie do obumarcia płodu (4).

Diagnostyka trombofilii – jakie badania wykonać?

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje wykonanie badań genetycznych w kierunku trombofilii po nieudanej procedurze in vitro oraz u kobiet po wielokrotnych poronieniach (5).

Już podstawowe badania morfologiczne z rozmazem i oznaczeniem czasu protrombinowego mogą wykazać, że procesy krzepnięcia krwi są zbyt szybkie. W takim wypadku lekarz prowadzący zaleci dalsze badania (6).

Pierwszym etapem diagnostyki trombofilii jest przeprowadzenie wszystkich badań dotyczących procesów krzepliwości krwi:

 • APTT – czas koalinowo-kefalinowy,
 • PT – czas protrombinowy,
 • TT – czas trombinowy,
 • poziom stężenia fibrynogenu.

Równolegle pacjentka poddawana jest badaniom genetycznym, w tym:

 • badanie mutacji Leiden – czynnik V krzepnięcia w genie F5,
 • badanie 20210G – stężenie protrombiny w genie F2,
 • badania A222V i C677T – oznaczenie poziomu reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianu w genie MTHFR.

Lekarz może zlecić również badanie:

 •  poziomu białek C i S,
 • stężenia antytrombiny,
 • przeciwciał antykardiolipidowych
 • oraz wykonać testy w kierunku tocznia.

W przypadku stwierdzenia trombofilii pacjentka kierowana jest pod opiekę hematologa, który zajmie się nią nie tylko w ciąży, ale także po jej zakończeniu.

Trombofilia wrodzona i nabyta – jaki mają wpływ na starania o dziecko?

Zarówno trombofilia wrodzona, jak i nabyta nie uniemożliwiają zajścia w ciążę i urodzenia zdrowego dziecka. Trzeba jednak mieć świadomość, że starania o dziecko mogą być utrudnione, a ciąża u pacjentki z trombofilią jest od początku ciążą wysokiego ryzyka, która wymaga szczególnej opieki przez cały okres jej trwania.

Kobieta cierpiąca na trombofilię, która stara się o dziecko, powinna nie tylko regularnie konsultować się z ginekologiem, ale także z hematologiem, który na bieżąco będzie monitorował wskaźniki krzepliwości krwi, dostosowując leczenie do aktualnych wyników badań.

Zajście w ciążę w trakcie leczenia trombofilii – czy to możliwe?

Leczenie trombofilii nie wyklucza naturalnego poczęcia ani urodzenia zdrowego dziecka. Odpowiednia opieka hematologiczna w trakcie ciąży pozwoli uniknąć powikłań i doprowadzi do szczęśliwego rozwiązania.

Dlatego tak ważne jest, aby kobiety, które wcześniej poroniły lub cierpią na niepłodność o nieznanej etiologii wykonały badania w kierunku trombofilii. Pozwoli im to odpowiednio wcześniej przygotować się i zminimalizuje ryzyko powikłań trombofilii w ciąży.

Czy trombofilia jest wskazaniem do in vitro?

Ani trombofilia wrodzona, ani nabyta nie są bezpośrednimi wskazaniami do zapłodnienia in vitro. Naturalne poczęcie u kobiety z trombofilią, chociaż utrudnione, wciąż jest jak najbardziej możliwe. Dlatego dla pacjentek cierpiących na trombofilię in vitro przeprowadza się według tych samych standardów i kwalifikacji jak u kobiet, które nie są obciążone nadkrzepliwością.

Czy trombofilia jest dziedziczna?

Wrodzona postać tej choroby uwarunkowana jest genetycznie. Dlatego istnieje możliwość dziedziczenia trombofilii przez potomstwo, jeśli jedno z rodziców obciążone jest mutacją genową związaną z występowaniem wrodzonej postaci nadkrzepliwości.

BIBLIOGRAFIA

 1. Bałajewicz-Nowak, M., Pityński, K., & Milewicz, T. (2015). Polimorfizmy 1692 G> A (czynnik Leiden) i 1328 T> C genu V czynnika krzepnięcia a występowanie poronień nawracających. Ginekologia Polska, 86(1).
 2. GRAŻYNA, Kurzawińska, AGNIESZKA, Seremak-Mrozikiewicz, et KRZYSZTOF, Drews. Trombofilia wrodzona jako przyczyna poronieƒ nawracajàcych w I trymestrze ciày. Ginekol Pol, 2009, vol. 80, p. 657-663.
 3. KUPFERMINC, Michael J. Thrombophilia and pregnancy. Reproductive Biology and Endocrinology, 2003, vol. 1, no 1, p. 1-22.
 4. BRENNER, Benjamin. Thrombophilia and pregnancy complications. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis, 2006, vol. 35, no 1-2, p. 28-35.
 5. SEREMAK-MROZIKIEWICZ, Agnieszka. Zasady postępowania oraz stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej u ciężarnych z powikłaniami położniczymi oraz trombofilià wrodzonà. Ginekol Pol, 2007, vol. 78, p. 971-976.
 6. UNDAS, A. Diagnostyka trombofilii–aktualne zalecenia i praktyka. Diagnostyka Laboratoryjna, 2017, vol. 53, no 1A.

Konsultacja merytoryczna:

lek. med. Michał Małek - Specjalista ginekolog-położnik

lek. med. Jarosław Kaczyński - Specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Medi Partner Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-809 Warszaw. przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl, telefonicznie: 500 900 888. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Medi Partner, Al. Jerozolimskie 96 00-809 Warszawa lub przez e-mail: IOD@medipartner.pl Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby obsłużyć Twoje zgłoszenie do Programu. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to Twoja zgoda. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, maksymalnie przez 5 latBędziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, np. dostawcom usług IT. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania Twoich danych osobowych, żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Otrzymanie danych osobowych odbyło się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zobacz podobne artykuły

Poronienia nawykowe – objawy i przyczyny problemu. Jakie badania wykonać?
Genetyczne przyczyny niepłodności
Trombofilia a zajście w ciążę
Dowiedz się więcej