Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Cele przetwarzania

- marketing własnych produktów i usług

- marketing produktów i usług Medicover Polska

Podstawy prawne przetwarzania

Twoja zgoda

Odbiorcy danych

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

- prawo dostępu do danych osobowych

- inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

  • przez e-mail: invimed@invimed.pl
  • telefonicznie: 500 900 888

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Invimed-T Sp. z o.o. , ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

  • przez e-mail: IOD@invimed.pl,

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz – jeżeli wyrazisz na to zgodę – produktów i usług Medicover Polska. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

  • dostawcom usług IT,

  • agencjom marketingowym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody,

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

8. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Call Center pod numerem telefonu 500 900 888.

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Obowiązek podania danych

Twoje dane podawane są dobrowolnie.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług, marketing produktów i usług Medicover Polska / Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda / Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych / Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.