Tak dla in vitro
Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Klauzula informacyjna dla zainteresowanych rządowym Programem dofinansowań do in vitro

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

(dalej: My). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres korespondencyjny: InviMed, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 • przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl/kontakt/
 • przez e-mail: invimed@invimed.pl
 • telefonicznie: 500 900 888

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Medi Partner Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 • przez e-mail: iod@medipartner.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Barbara Murdza.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • informować Cię o statusie prac toczących się nad refundacją procedur leczenia niepłodności,

 • wpisać Cię na listę osób zainteresowanych skorzystaniem z usług naszej kliniki w sytuacji uruchomienia rządowego programu dofinansowania procedur leczenia niepłodności,
 • przekazywać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania – tylko w sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać do 3 miesięcy od uruchomienia zapisów do rządowego programu dofinansowania do procedur leczenia niepłodności w naszych klinikach lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. obsługę IT i marketing,

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności: organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ponieważ Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych w celu skorzystania zapisu na listę zainteresowanych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie tej usługi.

Chcesz być na bieżąco?

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych