Tak dla in vitro
Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij
Refundacja in vitro w Polsce. Dowiedz się więcej o Programie.

Refundacja in vitro w Polsce. Dowiedz się więcej o Programie.

Ogólnopolski program refundacji in vitro

Witaj na stronie, na której dowiesz się więcej na temat rządowego programu refundacji zabiegów in vitro. Program "Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028" ma na celu wsparcie par starających się o dziecko za pomocą metody in vitro. 

Nowy, długo oczekiwany Program dofinansowania procedur in vitro rusza 1 czerwca 2024 r.

Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą in vitro obejmie całą Polskę.

Tu dowiesz się wszystkiego o możliwościach dofinansowania do in vitro i starcie zapisów.

Drodzy Pacjenci,

z ogromną radością informujemy, że już możecie zapisać się do rządowego Programu refundacji in vitro w Invimed.

Aby zapisać się do Programu należy:

- wypełnić nowozamieszczony zielony formularz na tej stronie "Skontaktuj się z nami już dziś",

w wersji mobilnej (na smartfonie) formularz dostępny jest po kliknięciu w „Napisz” w prawym dolnym rogu ekranu.

Od 1.06.2024 (od momentu startu Programu), w ciągu 24 godzin (w dni robocze), nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w celu umówienia wizyty.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, czas kontaktu może się wydłużyć, o czym poinformujemy mailowo lub SMSowo.

Nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące realizacji Programu

Zgodnie z pismem MZ z dn. 18.06.2024 r. skierowanym do wszystkich Realizatorów programu polityki zdrowotnej

1. MZ wyraża zgodę na komercyjne stosowanie diagnostyki PGT:

 • PGT-A, 
 • PGT-M,
 • PGT-SR,

ze wskazań medycznych u par zakwalifikowanych do programu.

2. Pary posiadające zarodki zamrożone przed 01.06.2024 r. 

mogą skorzystać z KET/FET tych zarodków w ramach programu bez wpływu na limit cykli, ale jednocześnie bez wizyty kwalifikacyjnej. Oznacza to, że para musi zgłosić się do programu przez formularz z zachowaniem kolejki zgłoszeń, podpisać regulamin programu oraz wykonać niezbędne badania na swój koszt.

Wizyty monitorujące, oznaczenia hormonów (progesteron) oraz sam transfer będą już rozliczone w ramach programu. 

Dopiero po wykorzystaniu wszystkich zarodków para odbędzie wizytę kwalifikacyjną i rozpocznie 1 cykl.

3. MZ wyraża zgodę na użycie zamrożonych komórek jajowych (oocytów).


Kryteria przystąpienia do programu refundacji

Głównymi kryteriami przystąpienia do Programu refundacji in vitro są:

 •  wiek (zarówno kobiety, jak i mężczyzny)
 •  oraz historia medyczna pary dotycząca leczenia niepłodności.

Warto dodać, że w ogłoszonym Programie refundacji in vitro, nie ma kryterium wynik badania AMH.

1 czerwca 2024 r. rozpoczął się Ogólnopolski Program refundacji do in vitro

24 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów Programu refundacji in vitro.

Do 15 maja 2024 r. kliniki leczenia niepłodności miały czas na złożenie ofert.

24 maja 2024 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę realizatorów, na której znalazły się wszystkie nasze kliniki. 

Dla kogo dofinansowanie in vitro?

Dofinansowanie do in vitro jest skierowane do par w związkach małżeńskich lub nieformalnych.

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które:

 1. mają potwierdzoną dokumentacją medyczną niepłodność lub nieskuteczne leczenie w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu.
 2. są w wieku:
 • kobieta - do 42 lat, mężczyzna - do 55 lat - w przypadku korzystania in vitro z użyciem własnych gamet (komórek jajowych i nasienia) lub dawstwa nasienia,
 • kobieta do 45 lat, a mężczyzny 55 lat – w przypadku korzystania z procedury in vitro z komórkami jajowymi od dawczyni lub adopcji zarodków.

NOWOŚĆ: Do kwalifikacji do Programu nie jest potrzebny wynik badania AMH.

Wcześniejsze procedury zapłodnienia pozaustrojowego i fakt posiadania dzieci nie wykluczają z udziału w Programie. Co więcej, pary, które zajdą w ciążę i urodzą dziecko, korzystając z refundacji in vitro, nadal będą mogły wziąć udział w Programie – o ile będą spełniać jego warunki (kwalifikacja medyczna oraz formalna – np. Kryterium wieku).

Kto nie skorzysta z dofinansowania in vitro?

Z Programu dofinansowania do leczenia metodą in vitro nie skorzystają pary, które nie spełniają kryteriów formalnych do kwalifikacji do Programu (np. wiek).

Dodatkowo, do Programu nie zakwalifikują się Pacjenci, u których stwierdzono brak kwalifikacji medycznej, w szczególności:

 • Pacjentki, u których wystąpiła nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach programu stymulację jajeczkowania - brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji do in vitro,
 • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury in vitro dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

OPINIA PSYCHOLOGA

W przypadku korzystania z dawstwa nasienia, oocytów lub zarodka wymagana jest opinia psychologa o gotowości do rodzicielstwa niegenetycznego.

Co obejmuje refundacja in vitro?

Refundacja in vitro obejmuje refundację 6 procedur in vitro, a także kriotransfery u par, które posiadają już zarodki z poprzednich procedur. 

Refundacją objęto również Pacjentów, którzy chcą zabezpieczyć płodność przed oraz w trakcie leczenia onkologicznego (Onkopłodność).

Procedury in vitro

Para ma możliwość skorzystania z 6 procedur in vitro w ramach Programu, tj.:

 • maksymalnie z 4 cykli in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi lub z nasieniem dawcy,
 • maksymalnie z 2 procedur in vitro z komórkami jajowymi od dawczyni – z możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek rozrodczych w ramach jednej procedury,
 • maksymalnie z 6 cykli in vitro z adopcją zarodków –jeden transfer zarodka to jeden cykl leczenia.


Po zakwalifikowaniu pary do Programu refundacji in vitro, wszystkie niezbędne części tej procedury są finansowane w ramach tego Programu, m.in.:

 1. W ramach Programu pacjenci mogą korzystać z nielimitowanych konsultacji z psychologiem. Konsultacja z psychologiem jest obowiązkowa dla pacjentów korzystających z procedur z dawstwem (komórek jajowych, nasienia, zarodków).
 2. Przechowywanie zarodków podczas trwania Programu jest bezpłatne aż do ich wykorzystania lub do jego zakończenia - 31.12.2028. Po zakończeniu Programu para będzie musiała ponosić opłatę za przechowywanie zarodków, aż do ich wykorzystania lub oddania ich do adopcji.
 3. W uzasadnionych przypadkach medycznych finansowane będą również:
 • aktywacja oocytów,
 • dojrzewanie oocytów (IVM–invitromaturation,
 • aktywacja plemników (podłoże z inhibitorem cMP,
 • zapłodnienie metodą HBA – PICSI,
 • selekcja plemników metodą mikroprzepływów u wybranych pacjentów,
 • podłoże do transferu zarodków z hialuronianem.

Kriotransfery z poprzednich procedur

Refundacja obejmie również kriotransfery u par, które mają kriokonserwowane zarodki w ramach wcześniej realizowanych procedur (niezależne od ich źródeł finansowania). W tym przypadku, o udziale w Programie zdecyduje wiek: w dniu zgłoszenia kobieta nie ma przekroczonego 45. roku życia, a mężczyzna nie przekroczył 55. roku życia).

Onkopłodność - dofinansowanie do procedur zabezpieczenia komórek rozrodczych przed lub w trakcie leczenia onkologicznego

Onkopłodność również uwzględniona w Programie rządowym zakłada również możliwość zabezpieczenia materiału rozrodczego (komórek jajowych lub nasienia) u pacjentów, którzy są przed lub w trakcie leczenia onkologicznego zabezpieczenia. Do procedur onkopłodności, zostaną zakwalifikowani pacjenci, którzy nie ukończyli:

 • 40 roku życia - kobiety,
 • 45 roku życia - mężczyźni.

Pacjenci korzystający z refundacji Onkopłodności, będą przyjmowani w ośrodkach realizujących program poza kolejnością.

W ramach refundacji onkopłodności, finansowane będą m.in. zabiegi:

 • pobrania, 
 • mrożenia 
 • oraz przechowywania komórek rozrodczych 

przez cały okres trwania Programu, a więc do 31.12.2028. 

Po tym czasie koszty przechowywania będą przeniesione na Pacjentów. 

Refundacja leków

Refundacja leków nie jest objęta Rządowym programem refundacji in vitro. Będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach, czyli:

 1. Limitowana liczba cykli: każda kobieta może skorzystać z 3 cykli refundowanych leków.
 2. Kryterium wieku: refundacją leków objęte są kobiety, które nie ukończyły 40 roku życia.
 3. Wyniki badań: AMH powyżej 0,7 ng/ml lub FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy w najbliższym czasie zostaną ogłoszone zmiany dotyczące złagodzenia kryteriów refundacji leków do in vitro. 

Wątpliwości w tej kwestii mają zostać wyjaśnione rozwiane 1 lipca 2024, kiedy zostanie ogłoszona nowa lista leków refundowanych.

Gdzie skorzystać z dofinansowania in vitro?

Wszystkie kliniki Invimed zostały zakwalifikowane do realizacji Programu refundacji in vitro i od 1 czerwca trwają zapisy w klinikach. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy "Skontaktuj się z nami już dziś" - na smartfonie dostępny pod przyciskiem "Napisz" (w prawym dolnym rogu).

Wniosek o refundację in vitro

Wnioski o refundację in vitro są dostępne we wszystkich klinikach zakwalifikowanych do realizacji Programu. 

Kwalifikacje zostały przyznane przez Ministerstwo Zdrowia w procedurze konkursowej. Wszystkie placówki przedstawią Pacjentom procedurę zapisu do Programu oraz udostępnią załączniki, takie jak: wnioski i inne dokumenty, które będą wymagane przy zgłoszaniu się do Programu.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o Programie refundacji in vitro, wypełnij formularz kontaktowy, aby otrzymać aktualne informacje na swoją skrzynkę mailową.

Wysokość dofinansowania do in vitro

Wysokość dofinansowania do in vitro w latach 2024-2028 to 2,5 mld zł, co oznacza kwotę 500 mln złotych rocznie.

Od momentu kwalifikacji do procedury in vitro lub procedury onkopłodności, zapisane w Programie świadczenia zostaną zrealizowane pacjentom w ramach Programu (pacjenci nie będą ponosili kosztów tych procedur).

AKTUALIZACJA Z 19.06.2024 R.

Refundacja leków

Od 1 lipca 2024 będą rozszerzone wskazania refundacyjne o populację pacjentów leczonych w ramach programu wsparcia in vitro. „Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028”.

Diagnostyka preimplantacyjna

Umożliwia się parom zakwalifikowanym do Programu wykonywanie diagnostyki preimplantacyjnej na zasadach komercyjnych, w przypadku wskazań. Diagnostyka preimplantacyjna nie jest świadczeniem wchodzącym w zakres Programu i nie jest refundowana.

Mrożone komórki jajowe

Można korzystać z kriokonserwowanych komórek jajowych w ramach Programu.

Transfer zarodków utworzonych przed wejściem w życie Programu

Transfer takich zarodków nie będzie liczony jako cykl, a parom nadal przysługuje sześciokrotne prawo do zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

PRZYDATNE LINKI

Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe
Przeczytaj o skuteczności in vitro w InviMed
Ministerstwo Zdrowia o in vitro
Klinika InviMed Klinika InviMed
Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Medi Partner Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-809 Warszaw. przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl, telefonicznie: 500 900 888. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Medi Partner, Al. Jerozolimskie 96 00-809 Warszawa lub przez e-mail: IOD@medipartner.pl Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby obsłużyć Twoje zgłoszenie do Programu. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to Twoja zgoda. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, maksymalnie przez 5 latBędziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, np. dostawcom usług IT. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania Twoich danych osobowych, żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Otrzymanie danych osobowych odbyło się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dowiedz się więcej na ten temat
Odwiedź blog InviMed
Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Medi Partner Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-809 Warszaw. przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl, telefonicznie: 500 900 888. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Medi Partner, Al. Jerozolimskie 96 00-809 Warszawa lub przez e-mail: IOD@medipartner.pl Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby obsłużyć Twoje zgłoszenie do Programu. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to Twoja zgoda. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, maksymalnie przez 5 latBędziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, np. dostawcom usług IT. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania Twoich danych osobowych, żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Otrzymanie danych osobowych odbyło się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych