Tak dla in vitro
Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego dla par z województwa śląskiego w InviMed Katowice

Dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego dla par z województwa śląskiego w InviMed Katowice

Klinika InviMed w Katowicach w roku 2024 realizuje Program pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026”. Program został opracowany przez Samorząd Województwa Śląskiego. 

Początek zapisów do Programu - 14.03.2024 o godz. 14:00

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

Aby zgłosić się do Programu wystarczy wysłać formularz kontaktowy uzupełniając dane kontaktowe oraz wybierając:

klinika: Katowice                                                           temat: Dofinansowanie - woj. śląskie

Konsultant z kliniki InviMed w Katowicach skontaktuje się telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych licząc od momentu  wysłania formularza w celu umówienia wizyty kwalifikującej do Programu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026”

opracowany przez Samorząd Województwa Śląskiego, obejmuje dofinansowanie w wysokości 6 900 zł w zależności od wykonywanej procedury:

a. stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu,

b. wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,

c. znieczulenie ogólne podczas punkcji,

d. pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,

e. transfer zarodka lub zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanym i/lub transferów kriokonserwowanych w cyklu spontanicznym lub substytucyjnym metodą IVF lub ICSI zgodnie z rekomendacjami PTMRiE/PTG 2018 oraz ASRM/SART 2021A,

f. witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,

g. kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach oraz koszty ich przechowywania w czasie realizacji Programu (po tym okresie koszty pokrywa para),

h. kriokonserwację komórek jajowych u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym i ich przechowywanie bez kosztów ponoszonych przez pacjentów przez okres realizacji Programu. Po tym okresie koszt przechowywania/kriokonserwacji komórek jajowych stanowi koszt pacjentów.

Warunki kwalifikacji do Programu

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (w/g rocznika urodzenia);
  • wskazania medyczne zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności oraz obowiązującymi rekomendacjami PTMRiE oraz PTGiP w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności;
  • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
  • są mieszkańcami województwa śląskiego (przynajmniej jedna osoba z pary), którzy w dniu kwalifikacji do Programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego w okresie co najmniej trzech pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu;
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
  • przedłożą Realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpiszą oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Program o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych (dotyczy obojga partnerów);
  • wyrażą zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów i zobowiążą się do pokrycia tych kosztów ze środków własnych po okresie realizacji Programu;
  • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków w wieku od 20 do 42 roku życia.

Dokument do wypełnienia dla Pacjentów
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Program polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026”, finansowany ze środków finansowych Województwa Śląskiego

Aby zgłosić się do Programu wystarczy:

  • wysłać formularz kontaktowy znajdujący się na tej stronie (w wersji mobilnej kliknąć "Napisz").


Chcesz być na bieżąco?

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych