Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij
PGT-M to metoda pozwalająca na wykluczenie ryzyka przeniesienia groźnych chorób genetycznych na potomstwo

PGT-M to metoda pozwalająca na wykluczenie ryzyka przeniesienia groźnych chorób genetycznych na potomstwo

Zaawansowana preimplantacyjna genetyczna diagnostyka zarodka PGT-M

W InviMed oferujemy zaawansowane badania PGT (Preimplantation Genetic Testing) techniką NGS (Next Generation Sequencing). Jakość wykonywanych badań jest nieporównywalna z innymi, wcześniej stosowanymi, technikami takimi jak FISH czy CGH Array. Dzięki PGT-M, które jest oferowane w klinikach InviMed, można szczegółowo zbadać DNA zarodka i wykluczyć lub stwierdzić choroby monogenowe takie jak np. mukowiscydoza, zespół łamliwego chromosomu X, czy talasemia.

Diagnostyka preimplantacyjna zarodka PGT-M

PGT-M, czyli preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (Preimplantation genetic testing for monogenic/single gene defects) pozwala na konkretne wyszukiwanie mutacji w obrębie pojedynczych genów, które są odpowiedzialne za wywołanie tzw. chorób monogenowych (jednogenowych), jak:

  •  mukowiscydoza, 
  • hemofilia, 
  • rdzeniowy zanik mięśni,
  • choroba Huntingtona. 

Mutacje w genach u potomstwa mogą pojawiać się w wyniku przekazania wadliwego materiału genetycznego przez jednego lub obojga partnerów, a także przez tzw. mutacje de novo, czyli takie, które powstają podczas przekazywania zdrowego materiału genetycznego – tzw. nowa mutacja.

Jak przebiega badanie PGT-M?

Badanie zarodków PGT-M (dawniej PGD) przebiega w początkowych etapach laboratoryjnych tak samo jak badanie PGT-A (dawniej PGS). Prowadzona jest hodowla zarodka do blastocysty i pobierany jest fragment trofoektodermy do badania podczas biopsji. 

Różnica istnieje przy badaniu genetycznym, podczas którego szukana jest konkretna zmiana w genie. Należy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem całej procedury IVF, zwykle wykonuje się studium przypadku, polegające na wysłaniu materiału genetycznego rodziców, często dziadków, do analizy genetycznej celem ustawienia właściwego badania nakierunkowanego na szukanie danej mutacji.

Wskazania do PGT-M

  • występowanie konkretnych chorób monogenowych u jednego z rodziców lub obojga, ewentualnie wśród rodziny partnerów,
  • urodzenie dziecka z chorobą genetyczną np. mukowiscydozą,
  • nosicielstwo chorób genetycznych.

Dlaczego badanie PGT watro zrobić w InviMed?

Dlaczego badanie PGT wykonane w InviMed jest nieporównywalne z innymi ośrodkami w kraju oferującymi to badanie?

Kliniki leczenia niepłodności InviMed współpracują z Igenomix, utworzonym przez grupę naukowców laboratorium genetyki molekularnej powstałym w 1996 roku w Uniwersytecie Valencia w Hiszpanii. Grupa posiada ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu badań genetycznych związanych z niepłodnością u ludzi. Jest to nie tylko laboratorium świadczące usługi diagnostyczne ale również ośrodek badawczy (Igenomix Research) oraz Fundacja (Igenomix Fundation), których cel stanowi przekładanie wiedzy naukowej na medycynę rozrodu w oparciu o sprawdzona wiedzę z zakresu genetyki.

Klinika Invimed jako jedyna w Polsce wykonuje wraz z badaniem preimplantacyjnym test MitoScore. Jest to biomarker mitochondrialny opracowany przez Igenomix, który jest dla nas wskaźnikiem stanu energetycznego zarodka. MitoScore jest brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności wyboru zarodków o największym prawdopodobieństwie implantacji, zwiększając tym samym szansę powodzenia zabiegu IVF.

***

Artykuł opracowała: dr Marta Bogucka, kierownik laboratorium embriologicznego kliniki InviMed w Warszawie, starszy embriolog. Absolwentka SGGW w Warszawie z bogatym dorobkiem naukowym, co potwierdza uzyskany w 2019 roku stopień doktorski.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Klauzula informacyjna.

Dowiedz się więcej na ten temat
Odwiedź blog InviMed
Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Klauzula informacyjna.