Tak dla in vitro
Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

InviMed Wrocław realizatorem II edycji Programu dofinansowującego zabezpieczenie płodności u Pacjentów onkologicznych

InviMed Wrocław realizatorem II edycji Programu dofinansowującego zabezpieczenie płodności u Pacjentów onkologicznych

Z radością informujemy, że klinika InviMed we Wrocławiu została realizatorem II edycji programu  „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Wrocławia chorych onkologicznie na lata 2023-2024” finansowanym przez Urząd Miejski we Wrocławiu. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc kolejnym Pacjentom.

PROGRAM JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA WROCŁAW

W chwili otrzymania diagnozy choroby nowotworowej, pacjent przede wszystkim skupia się na diagnostyce oraz leczeniu onkologicznym. Ten skomplikowany proces leczenia może wpłynąć na utratę płodności. Nasza klinika oferuje wsparcie pacjentom dotkniętym chorobą onkologiczną, dzięki któremu mają możliwość zabezpieczyć swoją płodność na przyszłość. 

W klinikach leczenia niepłodności InviMed pochylamy się nad tym problemem i od kilku lat rozwijamy Program Oncofertility, który pomaga zachować płodność pacjentom z diagnozą onkologiczną.

W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa Gminy Wrocław wyznaczyła klinikę InviMed we Wrocławiu na realizatora II edycji programu polityki zdrowotnej „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Wrocławia chorych onkologicznie na lata 2023-2024”.

Szczegóły Programu

W naszej klinice personel bierze czynny udział w realizacji Programu na każdym jego etapie. W ramach Program Pacjenci otrzymują dofinansowanie do pełnej, pojedynczej procedury zabezpieczającej płodność u osób z diagnozą onkologiczną. Procedura obejmuje kilka kroków.

Dla Pacjentek:

  • wizyty lekarskie, 
  • diagnostyka laboratoryjna, 
  • proces przygotowania i pobrania komórek rozrodczych, 
  • witryfikacja i przechowywanie komórek rozrodczych przez 24 miesiące.


Dla Pacjentów:

Jeśli jesteś zainteresowany Programem zadzwoń pod numerem tel. 500 900 888 lub wypełnij formularz kontaktowy - wybierając klinikę: InviMed Wrocław oraz temat: Zabezpieczenie płodności Program onkologiczny. W ciągu 24 godzin roboczych nastąpi kontakt ze strony kliniki.

Kto może skorzystać z pilotażowego Programu?

Mieszkańcy Wrocławia, między 18 a 40 rokiem życia, którzy posiadają dokumentację medyczną, potwierdzającą leczenie nowotworowe.


W jaki sposób odbywa się kwalifikacja do Programu?

Potwierdzenie kwalifikacji medycznej, uzupełnienie dokumentów oraz sprawdzenie wymogów administracyjnych odbywa się w klinice przed wizytą u lekarza. Potwierdzeniem udziału jest wydanie pacjentowi Karty Kwalifikacji do Programu.

Wymogi medyczne:

  • zaświadczenie od onkologa albo
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę lub leczenie nowotworowe.

Wymogi administracyjne:

  • wiek Uczestnika Programu mieści się w przedziale 18-40 lat wg rocznika urodzenia,
  • Uczestnik mieszka na terenie Wrocławia od minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w Programie,
  • Uczestnik składa zeznanie podatkowe lub deklarację podatkową i rozlicza się we właściwym dla miasta Wrocławia Urzędzie Skarbowym (z wyłączeniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław). Nie dotyczy osób zwolnionych z mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zamieszkują stale we Wrocławiu w okresie co najmniej 12 miesięcy.

Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Medi Partner Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-809 Warszaw. przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl, telefonicznie: 500 900 888. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Medi Partner, Al. Jerozolimskie 96 00-809 Warszawa lub przez e-mail: IOD@medipartner.pl Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby obsłużyć Twoje zgłoszenie do Programu. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to Twoja zgoda. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, maksymalnie przez 5 latBędziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, np. dostawcom usług IT. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania Twoich danych osobowych, żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Otrzymanie danych osobowych odbyło się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych