Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij
Wynik badania informuje, jaki odsetek plemników jest zdolny do zapłodnienia komórki jajowej

Wynik badania informuje, jaki odsetek plemników jest zdolny do zapłodnienia komórki jajowej

Test HBA®

Test HBA® jest testem funkcjonalnym rozszerzającym diagnostykę seminologiczną. Prowadzi do wyboru odpowiedniej techniki wspomaganego rozrodu, co przekłada się na wyższe prawdopodobieństwo uzyskania ciąży. Badanie HBA pozwala określić zdolność wiązania plemników z hialuronianem (kwasem hialuronowym), a tym samym określa odsetek dojrzałych plemników, które są zdolne do uczestnictwa w zapłodnieniu komórki jajowej.

Co bada test HBA®?

Podstawowym celem testu HBA® jest określenie dojrzałości plemników w świeżym nasieniu. Jest to możliwe dzięki wiązaniu się dojrzałych plemników z hialuronianem. HBA to z angielskiego hyaluronian binding assay, czyli test wiązania się z hialuronianem.

Znaczenie hialuronianu w procesie zapłodnienia

  1. Hialuronian jest substancją odgrywającą ważną rolę w interakcji miedzy plemnikami a komórką jajową. Interakcja ta, jeśli przebiega poprawnie, prowadzi do zapłodnienia. W naturze hialuronian występuje w macierzy międzykomórkowej wzgórka jajonośnego otaczającego komórkę jajową i jest obficie wydzielany przez komórki ziarniste wzgórka.

  2. W końcowym etapie spermatogenezy (procesu dojrzewania plemników), na powierzchni główek plemników wykształcają się specjalne miejsca, które wiążą się z hialuronianem oraz z osłonką przejrzystą komórki jajowej. Obecność tych miejsc jest niezbędna w procesie łączenia się główki plemnika z powierzchnią osłonki przejrzystej komórki jajowej podczas procesu zapłodnienia mającego miejsce w drogach rodnych kobiety.

  3. Plemniki, u których na powierzchni nie wykształciły się te miejsca, nie są zdolne do wiązania się z hialuronianem, a co za tym idzie nie są zdolne do połączenia się z powierzchnią osłonki przejrzystej komórki jajowej zarówno w warunkach naturalnych, jak i w czasie zapłodnienia in vitro wykonywanego klasyczną metodą IVF. Brak wiązania się z hialuronianem prowadzi do braku zapłodnienia.

Kiedy wykonuje się test HBA?

Przygotowanie pacjenta do testu HBA

Test ten nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania do badania. Aby zespół embriologiczny mógł wykonać test HBA, pacjent powinien oddać nasienie zgodnie z zasadami, które obowiązują przy innych badaniach nasienia – z zachowaniem od 3 do 5 dni abstynencji seksualnej oraz wstrzymaniem się od picia alkoholu i przyjmowania innych używek przez minimum 5 dni przed badaniem.

Jak przeprowadzany jest test HBA?

Do wykonania tego testu używa się szkiełek mikroskopowych pokrytych kwasem hialuronowym, na które pracownik laboratorium nakłada próbkę świeżego nasienia. Następnie, po kilkunastu minutach, taki preparat oglądany jest pod mikroskopem świetlnym. Zliczane jest co najmniej 100 ruchliwych plemników, zarówno tych które związały się z hialuronianem na szkiełku, jak i tych niezwiązanych, a następnie obliczany jest odsetek dojrzałych plemników (związanych) w próbce badanej.

Wynik testu HBA

Interpretacja konkretnego wyniku testu HBA zależna jest od wartości referencyjnych podanych przez producenta testu i powinna być podana na wyniku.

Podwyższony odsetek plemników niewiążących się z hialuronianem, czyli plemników niedojrzałych lub z nieprawidłowo funkcjonującymi miejscami wiążącymi dla hialuronianu, oznacza ograniczoną zdolność lub brak możliwości zapłodnienia komórki jajowej przez plemniki, a ich użycie w procedurze klasycznego IVF może prowadzić do braku zapłodnienia.

Kiedy wynik badania nasienia?

Wynik badania jest gotowy w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych.

Wynik HBA jest istotnie skorelowany z jakością zarodków, wskaźnikiem poronień i z wskaźnikiem rozwijających się ciąż w cyklach świeżych (w cyklach, w których wykorzystano świeże zarodki). 

Wyniki badań klinicznych

W ostatnich wieloośrodkowych, podwójnie ślepych, randomizowanych badaniach klinicznych, w których wykorzystano nasienie wybrane w teście HBA lub PICSI, uzyskano:

  • zarodki o mniejszej fragmentacji DNA,
  • wyższy odsetek zarodków dojrzał do stadium blastocysty,
  • wyższy wskaźnik ciąż klinicznych,
  • niższy współczynnik poronień.

W przypadku nasienia zawierającego powyżej 70% plemników dojrzałych (HBA > 70%), populacja plemników prawidłowych jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego i daje wyższe szanse uzyskania większej liczby zarodków dobrej jakości.

Przy niższym odsetku dojrzałych plemników (HBA < 70%) należy wybrać taką metodę zapłodnienia, do której wymagana jest selekcja plemników pod względem ich dojrzałości. Dzięki niej, można uzyskać wyniki podobne do tych, które uzyskujemy przy użyciu nasienia zawierającego ponad 70% prawidłowych (dojrzałych) plemników.

Badania japońskie

Najnowsze badania japońskich naukowców potwierdziły, że HBA-ICSI (ICSI poprzedzone selekcją plemników pod kątem wiązania z hialuronianem) wykazuje wyższy odsetek blastocyst o wysokiej jakości, w porównaniu do prób ICSI bez selekcji HBA, które zostały podjęte u tych samych pacjentów. Uzyskanie blastocyst wyższej jakości idzie w parze z wyższym odsetkiem ciąż klinicznych.

Źródło: The Evaluation of Sperm’s Hyaluronic Acid Binding Ability as a Predictive Value for the Clinical Success of Intracytoplasmic Sperm Injection, Bulletin of the Osaka Medical College 65 (1,2): 1-6, 2019; URL: https://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/65/65igawa.pdf).

***

Opracowanie artykułu: mgr Joanna Kubacka, starszy embriolog, ESHRE clinical embryologist, kierownik laboratorium embriologicznego kliniki leczenia niepłodności InviMed w Poznaniu. Na co dzień zajmuje się badaniami nasienia i przeprowadzaniem procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Udziela też konsultacji embriologicznych pacjentom InviMed zakwalifikowanym do inseminacji lub in vitro.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Cennik: Badanie nasienia HBA
InviMed Warszawa Mokotów Sprawdź szczegóły
InviMed Wrocław Sprawdź szczegóły
InviMed Poznań Sprawdź szczegóły
InviMed Gdynia Sprawdź szczegóły
InviMed Katowice Sprawdź szczegóły
InviMed Warszawa Praga Sprawdź szczegóły
Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych