Czy jesteś
zadowolony
z naszych
usług? Oceń nas!

Informacje o szkoleniach

Zapraszamy do udziału w  szkoleniu w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

W ramach szkolenia zaplanowane zostały wykłady oraz ćwiczenia w laboratoriach zlokalizowanych na terenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji. W programie zajęć praktycznych uczestnicy, pracując w małych grupach, będą mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi metodami i materiałami wykorzystywanymi w technikach ART.

Kierownikiem akredytowanej jednostki szkoleniowej InviMed-T Sp. z o.o. jest dr Ricardo Faundez, członek wielu organizacji związanych z embriologią i medycyną rozrodu, zaś zajęcia prowadzone są przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w ośrodkach leczenia niepłodności.

Szkolenia dla pracowników medycznych i administracyjnychWięcej informacji Szkolenia dla embriologówWięcej informacji

Koszt udziału w szkoleniu:

3 500 zł brutto / osobę

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Cena nie obejmuje kosztu noclegu oraz posiłków.

Warunki udziału

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: szkolenia@invimed.pl oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (tutaj)

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona po upływie 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nieobecność w trakcie szkolenia powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@invimed.pl. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Kontakt

InviMed-T Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 36

02-594 Warszawa  

Tel.: 882 938 505

e-mail: szkolenia@invimed.pl