Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij
Oosight pozwala widzieć znacznie więcej niż jest to możliwe pod mikroskopem bez tego systemu

Oosight pozwala widzieć znacznie więcej niż jest to możliwe pod mikroskopem bez tego systemu

System Oosight™ – jeszcze dokładniejsza ocena jakości oocytów

System Oosight pozwala uwidaczniać strukturę oocytów (komórek jajowych), która nie jest widoczna pod zwykłym mikroskopem. Dzięki temu embriolog jest w stanie precyzyjniej wybrać do procedury zapłodnienia pozaustrojowego najlepsze oocyty. To zwiększa szanse na uzyskanie wysokiej jakości zarodków, a w konsekwencji na ciążę i urodzenie dziecka. Oosight to jedna z najnowocześniejszych technologii zwiększających skuteczność in vitro. 

Jakość komórek jajowych wykazuje istotny wpływ na żywotność zarodka, na dalszy rozwój płodu i przebieg ciąży. Jest ważna zarówno w naturze, jak i w leczeniu niepłodności metodami wspomaganego rozrodu. W przypadku procedur zapłodnienia pozaustrojowego jakość komórek jajowych ma ogromny wpływ na powodzenie leczenia. W wielu przypadkach przyjrzenie się oocytom pod mikroskopem z systemem Oosight, może mieć realny wpływ na sukces in vitro, uzyskanie ciąży i urodzenie dziecka. 

Jakość oocytów ma nadrzędne znaczenie dla kompetencji zarodka do rozwoju, implantacji i późniejszych losów płodu.

Konsultacja embriologiczna

Jeśli po lekturze tego artykułu, przyjdą Ci do głowy dodatkowe pytania, pamiętaj, że wszyscy pacjenci InviMed zakwalifikowani do inseminacji lub in vitro mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji embriologicznej.

Ocena morfologiczna oocytów

Idealny dojrzały oocyt ludzki, pod względem cech morfologicznych powinien być zamkniętą, sferyczną strukturą. Oocyt musi wykazać jednorodną i przezroczystą cytoplazmę, jedno ciałko kierunkowe o odpowiedniej wielkości i niefragmentowane, odpowiednią grubość osłonki przejrzystej (ZP) i właściwą przestrzeń okołożółtkową (PVS).

Wśród oocytów pozyskanych po stymulacji hormonalnej mogą znajdować się zarówno te prawidłowe, jak i nieprawidłowe. Czasami zdarza się, że wszystkie pozyskane oocyty mają wady morfologiczne (wady budowy) i nie nadają się do przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

O niższej jakości komórek jajowych świadczą:

  • większa częstość występowania zmian strukturalnych,
  • obecność nieprawidłowości chromosomalnych,
  • zaburzenie funkcji mitochondriów,
  • przemieszczenia składników oocytów, takich jak wrzeciono, ziarnistości korowe lub mitochondrie. 

Zmiany w morfologii oocytów mogą być skutkiem zarówno czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do czynników wewnętrznych zaliczane są wiek kobiety, procesy patologiczne oraz wady genetyczne, natomiast do czynników zewnętrznych zaliczane są protokoły stymulacji hormonalnej pacjentek oraz warunki hodowli in vitro oocytów. 

Obraz mikroskopowy oocytów o nieprawidłowej budowie

Poniższa fotografia przedstawia wady morfologiczne oocytów ludzkich. 1A – ziarnistości cytoplazmatyczne usytuowane centralnie, 1B – ziarnistości cytoplazmatyczne usytuowane obwodowo; 2A, 2B – ciałka refrakcyjne (strzałka), 3A, 3B, obecność wakuol; 4a,4b nieprawidłowy kształt cytoplazmy; 5A, 5B – powiększona przestrzeń okołożółtkowa; 6A, 6B – fragmentacja pierwszego ciałka kierunkowego (PB).

Fot. 1. Zdjęcia mikroskopowe wykonane przez R. Faundez i K. Zaręba, InviMed Warszawa, 2016.

Tradycyjna metoda oceny oocytów

Dużo większe możliwości oceny jakości komórek jajowych daje opierający się na mikroskopii polaryzacyjnej system Oosight™. Pozwala on widzieć znacznie więcej niż jest to możliwe w przypadku tradycyjnej oceny morfologicznej wykonywanej za pomocą mikroskopu bez systemu Oosight.

System mikroskopii polaryzacyjnej Oosight™

Moduł mikroskopii polaryzacyjnej jest dodatkowym systemem obrazowania dołączanym do mikroskopów biologicznych. Klinika InviMed w Warszawie stosuje system Oosight™ firmy Cambridge Research & Instrumentation, Inc. Pomaga on określić, który oocyt jest najlepiej przygotowany do zapłodnienia. System składa się z modułu optyczno-elektronicznego LC-PolScope™ oraz oprogramowania CRi’s Spindle View, które interpretuje obraz z kamery modułu.

System Oosight

Fot.2. Działanie systemu Oosight. Na infografice pokazany jest mikroskop z kamerą i wtyczką z oprogramowaniem, dzięki którym na monitorze komputera wyświetla się obraz oocytu uzyskany za pomocą światła spolaryzowanego.

Zalety Oosight

Oosight zapewnia obrazowanie w czasie rzeczywistym. Wysoka jakość optyki oraz unikalne algorytmy do analizy wyników gwarantują dokładne i powtarzalne dane. Dzięki Oosight embriolog dysponuje możliwie najbardziej obiektywnymi wynikami dla prawidłowej klasyfikacji oocytów i kontroli ich jakości.

Co widać dzięki Oosight?

System Oosight™ umożliwia obrazowanie wielowarstwowej struktury osłonki przejrzystej oocytów i dwójłomności wrzeciona podziałowego. 

Mikroskopia polaryzacyjna umożliwia ocenę trójwarstwowej integralności osłonki przejrzystej komórki jajowej.

Osłonka nazywana jest inaczej płaszczem zewnątrzkomórkowym, który otacza oocyt podczas jego wzrostu, dojrzewania, owulacji, zapłodnienia, i we wczesnych stadiach rozwoju zarodka.

Istnieje korelacja między dwójłomnością osłonki a potencjałem rozwojowym zarodka, dlatego możliwość zaobserwowania wielowarstwowej struktury osłonki przejrzystej jest niezmiernie ważna w ocenie jakości oocytów.

Wrzeciono podziałowe to bardzo ważna struktura komórkowa umożliwiająca precyzyjny podział materiału genetycznego (chromosomów) - prawidłowe dojrzewanie jądrowej komórki jajowej.

Mikroskopia polaryzacyjna umożliwia wizualizację wrzeciona oraz dokładniejszą analizę jego kształtu, wielkości i dwójłomności, co ułatwia embriologom przewidzenie możliwych anomalii w segregacji chromosomów. Brak wizualizacji wrzeciona w określonym czasie dojrzewania oocytu jest istotnie skorelowane z gorszą żywotnością, słabszym rozwojem oraz niższą jakością zarodka.

Obraz oocytu spod mikroskopu z systemem Oosight

Działanie systemu Oosight jest nieinwazyjne. W mikroskopii polaryzacyjnej do obrazowania nie są używane ani egzogenne barwniki, ani też komórki nie są narażone na ekspozycję na szkodliwe dla ich struktur światło. Wykorzystuje się natomiast właściwość optyczną struktur komórkowych, tzn. dwójłomność (zdolność do podwójnego załamywania światła).

Poniższe zdjęcia przedstawiają obraz oocytów uzyskany dzięki mikroskopowi wyposażonemu w system Oosight. 1. Dojrzały oocyt o prawidłowej budowie morfologicznej z oznaczoną osłonką przejrzystą (ZP), ciałkiem kierunkowym (PB) oraz wrzecionem podziałowym (WP) w prawidłowej lokalizacji; 2. Dojrzały oocyt, wrzeciono w nieprawidłowej lokalizacji; 3. Dojrzały oocyt, brak ciałka kierunkowego.

Fot. 3. Zdjęcia z mikroskopu z systemem Oosight wykonane przez S. Dąbrowski, B. Szkoda, InviMed Warszawa.

Oosight w klinikach in vitro

Oosight jest nowym skutecznym narzędziem stosowanym w najlepszych klinikach IVF na całym świecie przy procedurach zapłodnienia pozaustrojowego ICSI/IMSI, a także przy selekcji oocytów do procedury witryfikacji.

Oosight a ICSI/IMSI

Oosight zapewnia też zwiększenie dokładności w wykonaniu procedur ICSI oraz IMSI, polegających na podaniu wyselekcjonowanego wcześniej plemnika bezpośrednio do komórki jajowej. Możliwe dzięki Oosight ustalenie obecności i dokładnego umiejscowienia wrzeciona podczas ICSI/IMSI wpływa na jeszcze wyższą skuteczność tych procedur. Badania sugerują, że pozycjonowanie wrzeciona na godzinie szóstej lub dwunastej podczas iniekcji plemnika do komórki jajowej prowadzi do mniejszej fragmentacji zarodka, tzn. do uzyskania lepszej jakości zarodka i wyższego odsetka implantacji.

Oosight a witryfikacja i rozmrażanie oocytów

System Oosight pozwala również na monitorowanie efektów kriokonserwacji (witryfikacji) oocytów. Wrzeciono podziałowe jest wrażliwe na temperaturę i bardzo podatne na uszkodzenia podczas kriokonserwacji. Użycie systemu Oosight, pozwala ocenić integralność wrzeciona po jego rozmrożeniu.

Dowiedz się więcej o witryfikacji, czyli powolnym mrożeniu zarodków i oocytów >>

***

Artykuł opracował: dr Ricardo Faundez, dyrektor naczelny embriologii w klinikach leczenia niepłodności InviMed. Członek prestiżowych towarzystw naukowych, m.in. ESHRE. Jeden z pierwszych embriologów w Polsce, którzy zajęli się wspomaganiem rozrodu człowieka metodą in vitro. 

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych