Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Cele przetwarzania

- świadczenie usług medycznych

- realizacja umowy

- marketing bezpośredni usług własnych

- badanie satysfakcji pacjentów

- rozliczenia finansowe i dochodzenie roszczeń

- obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka

- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

- audyt systemu zapewniania jakości

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek prawny / realizacja umowy / nasz uzasadniony interes 

Odbiorcy danych

- podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych

- podmioty uprawnione przepisami prawa

- podmioty upoważnione przez Ciebie

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

- prawo do przenoszenia danych

- prawo dostępu do danych

- inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Invimed-T Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl
 • telefonicznie: 500 900 888.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Barbara Murdza, Invimed-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
 • przez e-mail: IOD@invimed.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • udzielać i zarządzać udzielaniem świadczeń zdrowotnych (m.in. w zakresie stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji),
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć reklamację lub opinię, jeśli wpłyną,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring kliniki),
 • realizować umowy na przechowywanie i/lub transport komórek rozrodczych i zarodków,
 • prowadzić wynikające z przepisów okresowe audyty systemu zapewniania jakości, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o leczeniu niepłodności.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • realizacja umowy,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych, badaniu satysfakcji oraz dochodzeniu roszczeń, przepisy prawa.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy w celu świadczenia usług medycznych i profilaktyki zdrowotnej, będziemy przechowywać przez czas określony przez zawarte umowy i przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, np. dostawcom usług IT, laboratoriom diagnostycznym, dostawcom usług marketingowych, zewnętrznym archiwom, w których przechowujemy dokumentację, podmiotom obsługującym kliniki w zakresie windykacji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod numerem 500 900 888 lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem zawarcia lub realizacji umowy oraz wymogiem ustawowym. 

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług, marketing produktów i usług Medicover Polska / Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda / Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych / Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.