Czy jesteś
zadowolony
z naszych
usług? Oceń nas!

Dofinansowanie in vitro w klinice InviMed w Poznaniu

Klinika InviMed w Poznaniu jest realizatorem programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”.

Program zapewnia możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomaganego rozrodu parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane.

W klinice InviMed w Poznaniu każdej zakwalifikowanej do programu parze przysługuje dofinansowanie  do 5 000 zł, do maksymalnie trzech procedur zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna (nie urodziło się w jej wyniku dziecko). Po pozytywnej kwalifikacji formalnej i medycznej pacjenci mogą skorzystać z dofinansowania na:

 • in vitro z wykorzystaniem własnych gamet,
 • in vitro z nasieniem dawcy,
 • in vitro z komórkami jajowymi od dawczyni.

Warunki przystąpienia do programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta Poznania

Kto może skorzystać z miejskiego dofinansowania do in vitro?

 • Pary, które w dniu kwalifikacji do programu złożą stosowne oświadczenie lub dokument potwierdzający, że są mieszkańcami Poznania
 • Pary, które są w związku małżeńskim lub partnerskim
 • Pary, które spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego – mają za sobą co najmniej 12 miesięcy udokumentowanego, bezskutecznego leczenia lub według aktualnej wiedzy medycznej nie mają szans na zajście w ciążę w sposób inny niż zapłodnienie pozaustrojowe
 • Kobiety, których wiek w dniu zgłoszenia do programu mieści się w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia

Kliniki mogą przyjąć jedynie określoną liczbę zakwalifikowanych par, zgodnie z przyznanym budżetem. Warto zatem zgłosić się, nie czekając zbyt długo.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania dostępne są na stronie: http://www.poznan.pl/invitro/ 

Świadczenia w ramach programu refundacji

Co obejmuje miejskie dofinansowanie in vitro w Poznaniu?

Maksymalnie trzy procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Jeśli dofinansowana próba zakończy się ciążą i urodzeniem dziecka, wówczas pacjenci kończą udział w programie.

Dofinansowanie do in vitro z własnych gamet oraz in vitro z nasieniem anonimowego dawcy obejmuje:

 • bezpłatną wizytę wstępną w klinice InviMed Poznań
 • pobranie komórek jajowych w znieczuleniu (punkcja jajników)
 • zapłodnienie pozaustrojowe in vitro metodą ICSI lub IMSI i nadzór nad rozwojem zarodków
 • transfer świeżego zarodka (zarodków)
 • zamrożenie zarodków i ich przechowywanie przez cały czas trwania Programu

Pacjenci ponoszą koszty:

 • kwalifikacji do Programu:
 • wizyty kwalifikującej  i badań kwalifikujących do procedury in vitro, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności
 • monitoringu cyklu podczas stymulacji hormonalnej oraz leków
 • transferu mrożonych zarodków

Procedura in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni obejmuje:

 • bezpłatną wizytę wstępną w klinice InviMed Poznań
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka / zarodków
 • zapłodnienie pozaustrojowe komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach przez cały czas trwania Programu.

Koszt procedury in vitro z komórkami od anonimowej dawczyni dla osób biorących udział w programie dofinansowania to 12 900 zł.

Jak zakwalifikować się do udziału w programie dofinansowania in vitro dla poznanian?

 • Wizyta wstępna w InviMed (bezpłatna)

Dogodny termin wizyty wstępnej można zarezerwować dzwoniąc pod numer 500 900 888 lub wypełniając formularz na tej stronie.

Na wizytę powinni przyjść oboje partnerzy. Należy pamiętać o tym, aby na wizytę zabrać kopię dokumentacji medycznej (historię choroby, wyniki badań w ramach leczenia niepłodności, karty informacyjne, opisy zabiegów). Pacjenci powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Pacjenci spotkają się z koordynatorem opieki medycznej, który wyjaśni zasady uczestnictwa w Programie i pomoże Państwu w wypełnieniu oświadczeń i dokumentów wymaganych do kwalifikacji do Programu. Koordynator opieki będzie Państwa opiekunem podczas całego leczenia w InviMed.

Na wizycie lekarz przeanalizuje dostarczoną przez parę dotychczasową historię leczenia niepłodności. Jeśli będzie brakowało aktualnych, niezbędnych do kwalifikacji badań, zostaną zlecone przez lekarza. Wspólnie z pacjentami ustalimy korzystny termin wizyty kwalifikacyjnej.

Decyzję o włączeniu pary do programu podejmuje wyłącznie lekarz z ośrodka będącego realizatorem programu na podstawie dostarczonej przez parę dokumentacji medycznej.

 • Wizyta kwalifikacyjna

Po spełnieniu wymogów formalnych, następuje kwalifikacja medyczna. W jej trakcie lekarz ocenia przedstawioną dokumentację, wyniki ostatnich badań oraz sytuację medyczną pary, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r., kwalifikuje parę do Programu.

Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, przesłany zostanie do Urzędu Miasta Poznania wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Urząd Miasta Poznania według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez Realizatora Programu.

Po pozytywnej kwalifikacji do Programu, koordynator opieki medycznej informuje każdą parę o najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia leczenia.

Refundacja in vitro
w Poznaniu

Zgoda na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu więcej...
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez InviMed-T Sp. z o.o. oraz podmioty z Grupy Medicover*. Podanie danych jest dobrowolne. * Medicover Forsakrings A.B. (publ.) S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana HOLDING Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa mniej...
Zgoda na przysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną więcej...
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez InviMed-T Sp. z o.o. oraz podmioty z Grupy Medicover*. * Medicover Forsakrings A.B. (publ.) S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana HOLDING Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, Care Experts Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Care Experts Domy Opieki Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa mniej...
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie mniej...

Zapewniamy poufność korespondencji.

lub

Zadzwoń 500 900 888