Tak dla in vitro
Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Procedura Realizacji Praw

Realizacja praw dotycząca twoich danych osobowych przetwarzanych przez Medi Partner Sp. z o.o

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane, przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem, wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań Twoich praw.


1. Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie do przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • wysłać list drogą tradycyjną na adres: Medi Partner Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-809 Warszawa
 • wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy: invimed@invimed.pl
 • poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt
 • telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię: 500 900 888
 • osobiście w każdej placówce
 • wysyłając wiadomość bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych naszej firmy - Monika Sobczyk - na adres: iod@medipartner.pl


2. O co mogę wnioskować?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację; w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko wtedy, kiedy takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

3. Jakie informacje powinienem zamieścić w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź, musimy wiedzieć:

 • kim jesteś,
 • z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać,
 • jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego.


4. Jak długo będę czekać na odpowiedź i realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie, przyjęliśmy następujący czas realizacji poniższych żądań:

21 dni - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

21 dni - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

30 dni - prawo dostępu do danych

  7 dni - prawo żądania sprostowania danych

21 dni - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych

  7 dni - prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’)

21 dni - prawo do przenoszenia danych


5. Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.


6. Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych. Jego wynikiem będzie odpowiedź dotycząca jego realizacji, którą od nas otrzymasz.

Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZYKŁAD

Przykładem żądania niezasadnego może być niemożność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w Medi Partner Sp. z o.o. dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, co do zasady, przez okres 20 lat (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

7. W jaki sposób mogę odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać poprzez kontakt z naszą infolinią pod numerem: 500 900 888 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: invimed@invimed.pl


Zgłoś się do programu refundacji in vitro

Wypełnij formularz

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928.

Cele przetwarzania: umówienie i obsługa konsultacji informacyjnej z położną, obsługa zgłoszeń i opinii, przekazanie materiałów informacyjnych, marketing własnych produktów i usług;

Podstawy prawne przetwarzania: profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Medi Partner Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-809 Warszaw. przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl, telefonicznie: 500 900 888. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Medi Partner, Al. Jerozolimskie 96 00-809 Warszawa lub przez e-mail: IOD@medipartner.pl Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby obsłużyć Twoje zgłoszenie do Programu. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to Twoja zgoda. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, maksymalnie przez 5 latBędziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, np. dostawcom usług IT. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania Twoich danych osobowych, żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Otrzymanie danych osobowych odbyło się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych