Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij
prof. dr hab. n. med.

Maciej Kurpisz

Androlog

Umów wizytę
Maciej Kurpisz
Godziny przyjęć

Poniedziałek 13:00 - 16:00

Biografia

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

Profesor Maciej Kurpisz jest autorem lub współautorem ponad 366 prac naukowych (w tym 13 pozycji książkowych i/lub monografii), z których połowa jest indeksowana w międzynarodowej bazie danych PubMed (188) i należy do ekskluzywnego grona uczonych polskich legitymujących się liczbą ponad 2000 cytowań w literaturze światowej.

Światowa aktywność prof. Kurpisza przekłada się na ponad 500 doniesień zjazdowych (w tym samych wykładów na międzynarodowych sympozjach ok. 150), przewodniczenie ok. 90 sesjom naukowym, ponad 40 proszonych wykładów uniwersyteckich, m. in. w Bostonie (Harvard Medical School), Los Angeles (Cedars Sinai Medical Center), Cleveland oraz Japonii, Danii, Niemczech, W. Brytanii.

Na uwagę zasługuje 10-letnia współpraca z Lwowskim Uniwersytetem Medycznym i towarzyszącymi mu 5 ośrodkami niepłodności na terenie zachodniej Ukrainy (Lwów, Rowno, Iwano-Frankowsk, Czerniowce, Łuck). Prof. Kurpisz był organizatorem bądź współorganizatorem ponad 50 międzynarodowych i krajowych imprez naukowych. Był opiekunem naukowym 27 magistrantów, 13 doktoratów i 2 habilitacji (w tym 1 zagranicznej). Dla swojego Zespołu zgromadził 61 projektów badawczych, w tym 9 międzynarodowych.

Jest także członkiem Rad Redakcyjnych 10 międzynarodowych czasopism oraz członkiem licznych profesjonalnych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. był dwukrotnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, dwukrotnie Prezesem Europejskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu i Rozwoju (ESRADI), Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu (ESRI), inicjatorem i członkiem założycielem oraz członkiem Rady Krajowej Towarzystwa Biologii Rozrodu. Od roku 1997 jest nieprzerwanym Przewodniczącym Komisji Biologii Rozrodu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, w wyniku działalności której jest rzeczoznawcą MEN w zakresie edukacji seksualnej i ekspertem Zespołu ds. Bioetyki przy Ministerstwie Zdrowia.

Jest także świetnym dydaktykiem (kierunku biotechnologia trzech ośrodków uniwersyteckich w Poznaniu) i zapalonym klinicystą z zakresu niepłodności (andrologii), medycyny przeciwstarzeniowej (ekspert Europejskiej Unii Towarzystw Anti-Aging), w skład której wchodzi tzw. medycyna regeneracyjna.

Na swoim koncie posiada liczne nagrody krajowe i zagraniczne. M.in. praca zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Kurpisza zaowocowała Nagrodą Naukową Miasta Poznania (rok 2000) za identyfikację molekularnych przyczyn niepłodności małżeńskiej i ludzkiego rozrodu. Prof. Kurpisz znacznie wyprzedził swoją epokę przewidując załamanie demograficzne kraju i rozrodczości białego człowieka wkraczając w świat męskiej niepłodności już w latach siedemdziesiątych, a docenienie jego ponad 20-letniego dorobku ugruntowało zarazem pozycję jego samego (jak i kierowanego przez niego zespołu) stanowiąc o pionierskim i nowatorskim charakterze jego prac, które w naszym kraju są wzorcem zintegrowanego podejścia badawczego, zarówno o charakterze eksperymentalnym jak i klinicznym.

W roku 2004 otrzymał Indywidualną Nagrodę Międzynarodowego Instytutu Royana z zakresu biomedycyny rozrodu, a zwłaszcza roli stresu tlenowego w niepłodności męskiej. Od tego też czasu został powołany do międzynarodowego jury (kapituły) tejże Nagrody oraz bierze udział w cyklicznych spotkaniach naukowych. Od roku 2008 jest ekspertem tzw. Faculty 1000, w dziale Urologia, specjalizacja Niepłodność męska/Andrologia, jako członek 10-osobowego panelu światowego wyrażający raz na kwartał publikowane opinie nt. kierunków we współczesnej andrologii światowej.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że Amerykański Instytut Biograficzny przyznał prof. Kurpiszowi tytuł ”Człowieka Roku 2010”, w uznaniu wybitnych odkryć i osiągnięć naukowych oraz za poświęcenie i doskonałość.

W roku 2011 prof. Kurpisz został uhonorowany tytułem Doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia w dziedzinie genetyki rozrodu, wprowadzenie terapii narządowej z użyciem komórek macierzystych oraz za zainicjowanie i utrzymanie ponad 10-letniej współpracy.

W roku 2012 otrzymał Wielkopolską Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2011, m. in. „za czynienie dobra poprzez pionierskie podejście naukowo-badawcze w dziedzinie biologii rozrodu człowieka oraz w medycynie regeneracyjnej z zastosowaniem komórek macierzystych, a także za światowy charakter prac stworzonego przez niego zespołu badawczego”.

Także w roku 2012 prof. Kurpisz został uhonorowany nagrodą “Forum Award” przez Organizatorów VI Międzynarodowego Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2012, za element wdrożeniowy w postaci opracowania form terapii komórkowych.

W czerwcu 2014 roku prof. Kurpisz został uhonorowany odznaczeniem Prezydenta RP – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi dla rozwoju nauki, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych