Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Klasyfikacja zarodków

Klasyfikacja zarodków
Każda para decydująca się na leczenie niepłodności metodą in vitro styka się z dokumentacją embriologiczną. Jedną z zawartych w niej informacji jest klasa zarodka otrzymanego w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. Robert Szachoń, embriolog z kliniki leczenia niepłodności InviMed w Katowicach, pomógł nam zgłębić ten trudny, choć bez wątpienia, życiowy temat.

Każda para decydująca się na leczenie niepłodności metodą in vitro styka się z dokumentacją embriologiczną. Jedną z zawartych w niej informacji jest klasa zarodka otrzymanego w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. Robert Szachoń, embriolog z kliniki leczenia niepłodności InviMed w Katowicach, pomógł nam zgłębić ten trudny, choć bez wątpienia, życiowy temat.

Zarodek, embrion

W myśl ustawy o leczeniu niepłodności, zarodek, embrion ludzki to grupa komórek powstała wskutek pozaustrojowego połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej (komórki jajowej oraz plemnika), od zakończenia procesu zlewania się jąder komórek rozrodczych (kariogamia) do chwili zagnieżdżenia się w śluzówce macicy.

Nieodzownym elementem procedury in vitro jest inkubacja oraz ocena zarodków przez embriologów. To właśnie oni, w oparciu o wnikliwą obserwację rozwoju i morfologii zarodka, decydują o tym, które embriony mogą być wykorzystane podczas transferów.

Gdzie szukać informacji o embrionach?

O rozwoju embrionów potrzebnych do transferu pacjenci klinik InviMed informowani są przez lekarza prowadzącego, który w razie potrzeby przedstawia im szczegółowe dane embriologiczne. Po zakończonym cyklu pacjenci otrzymują kartę wypisową IVF z podsumowaniem. Znajdują się na niej m.in. dane embriologiczne dotyczące:

 • pobrania oocytów (z podziałem na oocyty niedojrzałe – MI, GV, dojrzałe – MII i zdegenerowane),
 • koncentracji, ruchliwości i objętości nasienia,
 • wykorzystanej techniki zapłodnienia pozaustrojowego,
 • zapłodnienia oocytów (z podziałem oocytów ze względu na obecność przedjądrzy PN),
 • liczby oocytów zamrożonych oraz zarodków zamrożonych,
 • rozwoju zarodków (dane liczbowe dotyczące m.in. liczby zarodków transferowanych, zamrożonych, odrzuconych),
 • transferu (data transferu oraz liczba, stadium i wiek zarodków),
 • technik wspomagających i badań genetycznych.

Poszerzoną dokumentację medyczną można otrzymać w klinice – na życzenie. Ze względu na szczególną ochronę danych medycznych, również informacje embriologiczne dotyczące punkcji, metod, przebiegu hodowli zarodków oraz wykorzystanych materiałów i mediów można odebrać tylko osobiście w klinice, w której przeprowadzono procedurę.

O czym mówią nam klasy embrionów?

Klasa danego embrionu określa jego szanse na dalszy rozwój, powodzenie implantacji, a w konsekwencji narodziny dziecka. – Zarodki klasyfikowane są na podstawie budowy zewnętrznej (morfologicznej) oraz tempa rozwoju (morfodynamiki) w danym dniu. Wynik klasyfikacji jest jednocześnie świadectwem ich jakości. Zarodek wykazujący niską jakość, ma bardzo niski potencjał do dalszego rozwoju, a w efekcie do implantacji, dlatego na sukces procedury in vitro w dużej mierze wpływa wiedza i doświadczenie embriologa – tłumaczy Robert Szachoń, kierownik laboratorium InviMed w Katowicach.

Klasyfikacja embrionów i ich oznaczenia

Do zapłodnienia pozaustrojowego wykorzystywane są tylko dojrzałe oocyty, czyli oocyty w stadium MII, czyli w metafazie II podziału. O wejściu oocytu do fazy MII świadczy obecność pierwszego ciałka kierunkowego. Jeśli podczas punkcji udało się pobrać 6 oocytów i każdy z nich jest w stadium MII – wszystkie zostaną zapłodnione. Z momentem zapłodnienia, czyli wprowadzenia plemnika do komórki jajowej, rozpoczyna się inkubacja i obserwacja zarodka przez zespół embriologiczny. W zależności od dnia hodowli ocenia się poszczególne etapy rozwoju zarodka:

Dzień 1: ocena zapłodnienia komórki jajowej po około 17 godzinach od wprowadzenia plemnika do komórki jajowej. Na tym etapie obserwujemy pojawienie się wyznaczników świadczących o prawidłowym (lub nieprawidłowym) zapłodnieniu komórki jajowej. Są to tzw. przedjądrza PN (pronucleus):

 • 1 PN
 • 2 PN – prawidłowo zapłodniona komórka jajowa w pierwszej dobie
 • 3 PN
 • >3 PN

Poza stwierdzeniem obecności przedjądrzy PN, ocenia się również sposób, w jaki rozmieszczone są w zygocie ciałka prekursorowe. Na tej podstawie klasyfikuje się prawidłowo zapłodnioną komórkę jajową 2PN jako:

 • 1 klasa – symetryczne rozmieszczenie przedjąrzy, najwyższa ocena,
 • 2 klasa – niesymetryczne rozmieszczenie przedjąrzy i ciałek prekursorowych,
 • 3 klasa – przedjądrza niesymetryczne, z jednym lub całkowitym brakiem ciałek prekursorowych, najniższa ocenia.

Dodatkowo po ok. 26 godzinach ocenia się tzw. pierwszy podział – świadczy on o właściwej przemianie zygoty w zarodek.

Dzień 2: ocena morfologii zarodka po około 44 godzinach od procedury. Zarodek powinien znajdować się w stadium 4 blastomerów.

Dzień 3: ocena morfologii zarodka po około 68 godzinach od procedury. Zarodek powinien znajdować się w stadium 8 blastomerów.

Ocena zarodków od dnia 2 do 3 dodatkowo poszerzona jest o ocenę stopnia fragmentacji. W ocenie stosuje się 3 klasy świadczące o stopniu występującej fragmentacji:

 • 1 klasa – łagodna fragmentacja stanowiąca mniej niż 10% objętości zarodka – najwyższa klasa zarodka oznacza najwyższe rokowania,
 • 2 klasa – średnia fragmentacja stanowiąca od 10% do 25% objętości zarodka,
 • 3 klasa – duża fragmentacja stanowiąca powyżej 25% objętości zarodka – najniższa klasa zarodka oznacza najniższe rokowania.

Do transferu kwalifikowane są tylko te zarodki, które mają prawidłowe tempo rozwoju na dany dzień hodowli oraz ocenę 1-2. Zarodki w ocenie 3 nie mogą być transferowane ani mrożone.

Dzień 4: ocena morfologii zarodka po około 92 godzinach od procedury. Zarodek powinien osiągnąć stadium moruli.

Dzień 5: ocena morfologii zarodka po około 116 godzinach od procedury. Zarodek powinien osiągnąć stadium blastocysty.

Ocena stadium blastocysty

W 5 i 6 dniu hodowli zarodki powinny osiągnąć stadium blastocysty. Ocena blastocysty jest już bardziej skomplikowana i opiera się o nomenklaturę opracowaną przez Gardnera (Gardner and Schoolcraft, 1999).

W dniu 5 i 6 ocenia się :

Stopień rozwoju danej blastocysty:

 • 1 stopień: wczesna blastocysta,
 • 2 stopień: blastocysta,
 • 3 stopień: rozszerzona blastocysta,
 • 4 stopień: wylęgająca blastocysta.

Dodatkowo embriolodzy każdą z tych struktur oceniają pod względem dwóch parametrów:

 • Trofoblast (TE) A,B,C. Odpowiada on za tworzenie się łożyska oraz odżywanie zarodka.
 • Węzeł zarodkowy – embrioblast  (ICM) A,B,C. To z niego powstaje właściwy zarodek. Składa się z pluripotencjalnych komórek macierzystych, które dają początek wszystkim komórkom organizmu.

Ocena blastocyst uzyskuje ocenę w skali A, B, C. Najwyższy potencjał mają blastocysty, które uzyskały oceny AA, AB, BA, BB bez względu na stopień rozwoju mierzony w skali od 1 do 4. Ocena C w którejkolwiek z powyższych struktur (TE, ICM) świadczy o niskim potencjale blastocysty i nie powinna być transferowana i poddawana witryfikacji (szybkiemu zamrażaniu).

Wszystkie oceny dobrze rokujących blastocyst na dzień 5 przedstawia poniższa tabela:

 

– Transfer odbywa się w 3, 5 lub 6 dniu hodowli zarodka, jeśli stan kliniczny Pacjentki na to pozwala. W przypadku,  gdy istnieją przyczyny medyczne nie pozwalające na wykonanie transferu, zarodki odpowiedniej klasy są witryfikowane, i transfer następuje w cyklu mrożonym. Ostatnie doniesienia naukowe przemawiają za tym, aby nie transferować zarodków w cyklu świeżym – czyli w cyklu w którym nastąpiło pobranie komórek i zapłodnienie. Wykonywanie transferów w cyklu mrożonym zwiększa odsetek ciąż klinicznych – podsumowuje embriolog Robert Szachoń.

Konsultacja embriologiczna

Gdy już ma się przed sobą kartę wypisową IVF lub arkusz przebiegu hodowli zarodków, o jego interpretację zawsze można zapytać lekarza prowadzącego. Jednak najczęściej dane umieszczone na karcie są już w pełni zrozumiałe, ponieważ informacje o zarodkach oraz oznaczeniach ich klas przedstawiane są parze w dniu transferu lub na wcześniejszych wizytach.

Swoim pacjentom Kliniki Leczenia Niepłodności InviMed umożliwiają też bezpłatne spotkanie z embriologiem, który pomaga zrozumieć także bardziej skomplikowaną, poszerzoną dokumentację embriologiczną. To właśnie w niej można spodziewać się danych dotyczących klasyfikacji embrionów.

***

Jeśli masz dodatkowe pytania do embriologa, dodaj je w komentarzu do tego artykułu lub wyślij je do InviMed w wiadomości prywatnej na Facebooku – na podstawie zebranych pytań, przygotujemy wywiad z naszym ekspertem. Pamiętaj, dodając komentarz, nie musisz podawać imienia i nazwiska, może być samo imię lub nick.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zobacz podobne artykuły

Dieta po transferze. Odżywiamy endometrium!
Co to jest PGT?
USG piersi przed in vitro
Dowiedz się więcej