Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij
Dofinansowanie do in vitro dla Wielkopolski na rok 2021

Dofinansowanie do in vitro dla Wielkopolski na rok 2021

InviMed z Poznania realizatorem II edycji Programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Wielkopolski.

Klinika InviMed w Poznaniu została realizatorem II edycji programu: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" na rok 2021. Program jest finansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego.

DOFINANSOWANIE DO IN VITRO - LISTA REZERWOWA

Informujemy, że wszystkie miejsca na dofinansowanie do in vitro w II edycji „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wielkopolski” na 2021 rok zostały zajęte. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową, nie gwarantującą udziału w Programie. Skontaktujemy się z parami w sprawie kwalifikacji wg kolejności zapisów, jak tylko pojawią się wolne miejsca.

Każda para, która zakwalifikuje się do programu, otrzyma dofinansowanie - maksymalnie 5 000 zł.

Kwota ta może być niższa, jeśli nie zostaną wykonane wszystkie usługi medyczne przewidziane w programie i jest ona przeznaczona na jedną procedurę. Każda para może skorzystać z 3 (maksymalnie) prób zapłodnienia pozaustrojowego. Poza tym, każdej uczestniczce - w ramach programu przed leczeniem gonadotoksycznym - zostanie w 100 % zrefundowana procedura mrożnia komórek jajowych.


Kryteria kwalifikacji dla par do udziału w Programie w zakresie zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego

Aby zgłosić się do Programu - kobieta i mężczyzna – muszą spełniać poniższe wymagania:

1. W dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 25 lat, a kobieta - nieukończone 40 lat według daty urodzenia.

2. Muszą mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu i/lub mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego.

3. Muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat.

4. Musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

W Programie mogą wziąć udział osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia w nim wskazane.

Wskazania medyczne w zakresie zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego powodujące wyłączenie z Programu, to:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL),
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji,
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy.


Kryteria kwalifikacji do udziału w Programie w zakresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej

 • kobieta aplikująca do programu musi mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu,
 • kobieta aplikująca do Programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyła w podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat,
 • u kobiety aplikującej do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną choroba nowotworowa lub inna choroba, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej.

Aby zakwalifikować się do Programu muszą zostać spełnione wszystkie powyższe kryteria. Niespełnienie co najmniej jednego, stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.

Każda kobieta, która zakwalifikuje się do programu, otrzyma dofinansowanie do 2000 zł.


WYPEŁNIJ FORMULARZ

Aby zgłosić się do Programu wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie: uzupełniając dane kontaktowe i wybierając klinikę - Poznań oraz temat - Dofinansowanie - woj. wielkopolskie.

Informacje na temat Programu można uzyskać dzwoniąc na Infolinię: 500 900 888 lub wysyłając pytania na adres: invimed@invimed.pl.

Kontakt telefoniczny nastąpi w ciągu 7 roboczych licząc od dnia wysłania formularza.

Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

O kwalifikacji do Programu będzie decydował lekarz w oparciu o wskazania medyczne.

1. Na wizytę kwalifikacyjną należy koniecznie przynieść:

 • pełną dokumentację z leczenia,
 • wyniki badań,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • wypełnione dokumenty do programu:

          a) oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik A

          b) zgodę na udział w programie – załącznik B


Załącznik A
Załacznik B

 • dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie województwa wielkopolskiego: aktualny druk PIT-37 i aktualne zaświadczenie z urzędu prowadzącego dział zajmujący się merytorycznie ewidencją ludności i inne

       

UWAGA

Wizyta, na której para otrzymuje kwalifikację jest płatna - zgodnie z cennikiem programu 25zł.

Jeśli podczas wizyty okaże się, że konieczna będzie kolejna wizyta w celu uzupełnienie dokumentacji lub wyników badań, będzie ona płatna zgodnie z cennikiem kliniki InviMed Poznań.

Program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” - do pobrania poniżej.

Do pobrania

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Klauzula informacyjna.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Klauzula informacyjna.