Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

InviMed w akcji RODO dla pacjenta

InviMed dołączył do akcji informacyjnej „RODO dla pacjenta”. Jej celem jest podniesienie świadomości polskich pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli oni domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych. Poznaj najważniejsze informacje!

RODO dla pacjenta

Od 25 maja 2018 roku przetwarzanie danych osobowych we wszystkich podmiotach publicznych i prywatnych odbywa się według szczegółowych wytycznych RODO, czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO obowiązują między innymi w placówkach świadczących usługi medyczne – ich praktyczne zastosowanie to temat przewodni kampanii edukacyjnej “RODO dla pacjenta”, prowadzonej obecnie na terenie całej Polski. 

Dowiedz się więcej o akcji RODO dla pacjenta >>

Wymienione niżej założenia RODO powinien znać każdy z nas.

Dane osobowe personelu medycznego są jawne

Na drzwiach gabinetu lub na specjalnej tablicy muszą znajdować się podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, tytuł naukowy) lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty – nie narusza to ich praw, a znacznie usprawnia funkcjonowanie placówki medycznej. 

W rejestracji należy okazać dowód tożsamości

Świadczenia zdrowotne są udzielane po weryfikacji tożsamości, dlatego podczas wizyty lekarskiej lub badań należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Okazanie dowodu osobistego lub paszportu to prosty sposób na niedopuszczenie do sytuacji, w której obca osoba będzie miała możliwość podszycia się pod pacjenta i uzyskania informacji na temat jego stanu zdrowia.

Wywołanie pacjenta bez podawania nazwisk!

Personel rejestracji wie, jak nazywają się pacjenci oczekujący na wizytę, ale sami pacjenci nie mają możliwości poznania nazwisk innych osób, ponieważ do gabinetu zapraszani są przez podanie imienia i godziny konsultacji, numeru na liście lub innego indywidualnego hasła znanego tylko konkretnemu pacjentowi i pracownikom placówki.

Wizyta lekarska w cichym i ustronnym miejscu

Szybka konsultacja na korytarzu lub w gabinecie z uchylonymi drzwiami nie stwarza odpowiednich warunków do omówienia problemów medycznych z poszanowaniem intymności pacjenta, dlatego tak ważne jest, aby każda wizyta w ośrodku medycznym odbywała się w oddzielnym pomieszczeniu, przy zamkniętych drzwiach i bez obecności osób postronnych.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej bez opłat

Pacjent ma prawo uzyskać pierwszą kopię swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez placówkę medyczną bez ponoszenia żadnych kosztów. Ośrodek może jednak wymagać opłaty za kolejne kopie.

Pacjent ma wpływ na swoje dane osobowe

Pacjent, który zauważył w swojej dokumentacji medycznej błędy, może – i powinien – domagać się ich korekty. Co warte podkreślenia, chodzi np. o literówki w nazwisku lub niepoprawny PESEL lub datę urodzenia — nie można natomiast ubiegać się o zmianę postawionej diagnozy lub ingerować w informacje dotyczące przebiegu prowadzonego leczenia. 

Dodatkowo pacjent może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub domagać się usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w placówce medycznej. 

Nie wszystkie dane zostaną jednak usunięte – nie dotyczy to zwłaszcza prowadzonej dokumentacji medycznej, ponieważ do jej prowadzenia, w tym archiwizacji, zobowiązują podmiot leczniczy przepisy prawa.

Naruszenie ochrony danych osobowych można zgłosić

Pacjent, który ma zastrzeżenie odnośnie do sposobu, w jaki są przetwarzane jego dane osobowe, może złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych w tej placówce, oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu danych przez InviMed

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez InviMed znajdziesz w dokumencie:

Klauzula informacyjna Medi Partner

Jeśli masz więcej pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

  •  listownie na adres: Barbara Murdza, Inspektor Ochrony Danych, Medi Partner, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
  •  wysyłając e-mail: iod@medipartner.pl.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Klauzula informacyjna.