Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

In vitro z dofinansowaniem dla mieszkańców Sosnowca w InviMed w Katowicach!

In vitro z dofinansowaniem dla mieszkańców Sosnowca w InviMed w Katowicach!

Składanie wniosków o dofinansowanie in vitro ze środków miasta Sosnowca rozpoczyna się 20 maja o godzinie 8:00. Wśród ośrodków realizujących program Sosnowca jest klinika InviMed w Katowicach. Pary zakwalifikowane do programu mogą skorzystać z dofinansowania leczenia metodą in vitro do kwoty 5000 zł na cykl leczenia.

Program in vitro Sosnowca

InviMed (Medi Partner Sp. z o.o.) w ramach programu polityki prozdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2017-2020" może podjąć leczenie 11 par. 

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80% kosztów (łącznie nie więcej niż 5 000 zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci. Dofinansowanie można uzyskać maksymalnie do 3 zabiegów.

Termin składania wniosków do programu in vitro Sosnowca

  • Składanie wniosków rozpoczyna się 20 maja 2020 roku o godzinie 8:00 w InviMed przy ul. Piotrowickiej 83 w Katowicach. Zapraszamy zainteresowane pary do przybycia z już wypełnionymi dokumentami (do pobrania poniżej).

Pobierz dokument:
Pobierz dokument:

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń, liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia.

Wskazówki dojazdu do kliniki InviMed w Katowicach

Kryteria udziału w programie Sosnowca

Programem objętych zostanie 40 par spełniających poniższe kryteria:

  • Wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia.
  • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.
  • Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim.
  • W dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca.
  • Mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

Program dofinansowania in vitro dla mieszkańców Sosonowca
Informacja na stronie Sosnowiec.pl
Dotychczasowe wyniki programu

W 2019 roku do zabiegów in vitro w ramach sosnowieckiego programu zakwalifikowały się 32 pary. Wykonano 27 transferów, w efekcie których odnotowano 7 ciąż, w tym 2 mnogie. Od początku działania programu finansowanego ze środków gminy Sosnowiec w ciążę w wyniku zabiegów in vitro zaszło ponad 30 kobiet.

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Klauzula informacyjna.