Refundacja metod wspomaganego rozwoju

Metody wspomaganego rozrodu (ART- Assisted Reproductive Technics) to zabiegi, które polegają na pobraniu komórek jajowych z jajnika a następnie na połączeniu ich z plemnikami poza ustrojem kobiety i ponownym wprowadzeniu zarodka do macicy.

Powodzenie zastosowania technik rozrodu wspomaganego zależy od wieku przyszłych rodziców, liczby dojrzałych komórek jajowych otrzymanych podczas procesu stymulacji jajników, jakości nasienia oraz stanu macicy.

Do podstawowych metod leczenia niepłodności zaliczane są:

  • Inseminacja – IUI
  • IVF – zapłodnienie in vitro
  • Skuteczność IVF
  • MSI
  • IVM
  • Refundacja in vitro