Badanie nasienia

Pierwszym krokiem w kierunku oceny płodności Partnera jest wykonanie badania nasienia.

W klinikach InviMed można wykonać badania na płodność u mężczyzn  na podstawie skierowania od lekarza, jak i bez skierowania. Pacjent musi jednak wcześniej skontaktować się z recepcją kliniki i zarezerwować dogodny termin. Przygotowanie do badania nasienia polega na wstrzemięźliwości seksualnej przez 3-5 dni. Na wynik oczekujemy 3-4 dni robocze.

W wyniku badania podstawowego opisane są ogólne parametry nasienia, takie jak: czas upłynnienia, objętość, lepkość, wygląd ejakulatu, pH, odsetek żywych  i ruchliwych plemników, liczba plemników na 1 ml nasienia, ogólna liczba plemników w ejakulacie, obecność i ewentualnie stopień aglutynacji plemników. Dodatkowo w badaniu podstawowym wykonany jest HOS test.

Badanie HOS test (test hipoosmotyczny) (zobacz film) mierzy integralność błon plemników, dający nam informację o prawidłowej funkcjonalności i żywotności plemników.

Można również wykonać badanie rozszerzone zawierające dodatkowo  ocenę  morfologii plemników, tj. odsetek prawidłowo zbudowanych plemników oraz odsetek różnych wad budowy dotyczących główki, wstawki i witki plemnika, odsetek komórek spermatogenezy obecnych w ejakulacie, liczbę leukocytów w 1 ml nasienia oraz liczbę komórek nabłonkowych i erytrocytów.

Kolejnym, specjalistycznym badaniem wykonywanym w InviMed, jest test SCD (Sperm Chromatin Dispersion) – (zobacz film). Jest to narzędzie do oceny odsetka plemników wykazujących zwiększoną fragmentacje materiału genetycznego (DNA), która może być jednym z głównych powodów spadku płodności mężczyzn (in vivo i in vitro). Wysoki poziom fragmentacji DNA plemników może decydować o:

- obniżonej zdolności do zapłodnienia

- nieprawidłowościach w podziale zygoty i wczesnym rozwoju zarodka

- częstszych wczesnych i spontanicznych poronieniach

- podwyższonym ryzyku uszkodzenia genomu

- podwyższonym ryzyku przeniesienia wad genetycznych na potomstwo

Każdy wynik badania podstawowego lub rozszerzonego  zawiera, oprócz wyników danego Pacjenta, normy dla każdego badanego parametru nasienia wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na ich podstawie każdy sam może wstępnie zorientować się, czy jego wyniki mieszczą się w normach, czy wykazują jakieś odchylenia.

W każdym przypadku, w klinikach InviMed czekają na Państwa specjaliści androlodzy i urolodzy, którzy szczegółowo zinterpretują wyniki, a jeśli zachodzić będzie taka konieczność, zaordynują odpowiednie leczenie.

Zobacz film:

Niepłodność i mężczyźni: badanie nasienia odc 1

Niepłodność i mężczyźni: badanie nasienia odc 2